นาย ธนากร ดอนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะคือ
- การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 22.2.66 | By Admin วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
- เดินขบวน+พิธีเปิดกีฬากลุ่มขยายโอกาส | By Admin วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
- ยังไม่มีข้อมูล
- ยังไม่มีข้อมูล

กิจกรรมโรงเรียน

การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 22.2.66
เดินขบวน+พิธีเปิดกีฬากลุ่มขยายโอกาส
โรงเรียนบ้านจะคือ
419 หมู่ 10 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร 052-020101
ติดต่อเรา
อีเมล pherkpherk204@gmail.com
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล pherkpherk204@gmail.com
©2023 BANJAKUE.AC.TH   ALL RIGHTS RESERVED. ด้านบน